Natúúrlijk beter met een op maat gemaakt advies!

Verzorgende Oliën

Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt. Afhankelijk van de context, kan onder olie worden verstaan: